Polityka Prywatności

Co to są pliki cookies − popularnie zwane ciasteczka?

Cookies to maleńkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę (najczęściej na twardym dysku). Wszyscy stosują cookies - dlaczego? To proste - dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Dlaczego stosujemy ciasteczka

Używamy ciasteczek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony. Przykładowo do zapamiętywania poprzednich czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami cookies?

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera


Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Biurze Podróży „LATAWIEC TRAVEL” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących, na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Państwa danych w naszym biurze

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych są:

 • Biuro Podróży „LATAWIEC TRAVEL” w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 13 – jako agent turystyczny reprezentujący touroperatora, odpowiedzialny za podpisanie umowy o świadczenie wybranej przez Państwa imprezy turystycznej. Kontakt przez adres mailowy biuro@latawiectravel.pl lub bezpośrednio w siedzibie biura.
 • Touroperatorzy jako organizator turystyki w zależności od wybranej przez Państwa imprezy turystycznej.

2. Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym jak i zawarciem umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług turystycznych
 • rozpatrywania wniosków
 • dodatkowo na podstawie zgody od Państwa do prowadzenia działań marketingowych

3. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • aktualizacji danych osobowych,
 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania części swoich danych

Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i świadczonych usług na podany numer telefonu, adres korespondencyjny lub e-mail.

4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

W przypadku umów zawartych z Państwem dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. W przypadku otrzymania zapytania ofertowego i przesłania oferty wyjazdu i niepodpisania umowy, Państwa dane osobowe będą usuwane zgodnie z zasadą celowości i okresowości.

5. Jakie są podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa prośbę przed zawarciem umowy. W przypadku części danych uzyskanych od Państwa na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

6. Do kogo mogą się Państwo zgłosić w sprawie przetwarzania swoich danych?

Z Biurem Podróży „LATAWIEC TRAVEL” możecie Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod adresem e-mail biuro@latawiectravel.pl lub w siedzibie biura w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 13.

7. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez tych danych Biuro Podróży „LATAWIEC TRAVEL” nie będzie mogło zawrzeć i realizować umowy z Państwem. Pozyskiwane od Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

8. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami:

 • do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje,
 • do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim,
 • do firm ubezpieczeniowych w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
 • do firm transportowych w przypadku zakupu biletów na samolot, autobus lub prom,
 • do hoteli na potrzeby realizacji umowy,
 • do firm świadczących usługi parkingowe.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim.

Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

9. Do kogo mogą Państwo wnieść skargę

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.